Agile Product Backlog theo phương pháp Scrum là một danh sách các tính năng đã được sắp thứ tự ưu tiên, chứa các mô tả ngắn của các chức năng mong muốn của sản phẩm. Khi áp dụng phương pháp Scrum, chúng ta không cần bắt đầu dự án bằng cách cố gắng tài liệu hóa toàn bộ các yêu cầu một cách bền bĩ và trực tiếp. Thông thường, một Scrum team và người Product owner sẽ bắt đầu bằng việc viết toàn bộ mọi thứ họ nghĩ ra để sắp xếp thứ tự ưu tiên cho Product backlog. Product backlog luôn luôn nhiều hơn khối lượng cho sprint đầu tiên. Scrum Product backlog sau đó sẽ được phát triển và thay đổi sau khi hiểu rõ hơn về sản phẩm và khách hàng của nó.

 
Product backlog sẽ được thay đổi sau khi hiểu người dùng hơn

Một Scrum product backlog thường có các loại item như sau:

  • Feature (các tính năng)
  • Bug hay Defect (các lỗi)
  • Technical work (các hoạt động kỹ thuật)
  • Knowledge asquisition (các kiến thức thu lượm được)

Phương pháp nổi trội cho Scrum team khi mô tả về các tính năng trong scrum product backlog là thể hiện nó dưới dạng các user story (các câu chuyện của người dùng). Đó là các câu mô tả ngắn, đơn giản về các tính năng mong muốn dưới góc nhìn của người dùng. Ví dụ: “với tư cách là người mua hàng, tôi có thể xem lại các món hàng trong giỏ hàng trước khi thanh toán để biết được mình đã chọn các món hàng nào”.

Scrum product backlog

Không có sự khác nhau khi mô tả lỗi và tính năng (mỗi lỗi mô tả một cái gì đó khác với điều người dùng muốn) nên bug cũng được đặt vào Scrum product backlog.

Các hoạt động kỹ thuật và các kiến thức thu thập được cũng nằm trong backlog. Ví dụ về các hoạt động kỹ thuật: “Cập nhật toàn bộ máy tính của dev lên Windows 7”. Ví dụ về kiến thức thu thập được: một item trong backlog mô tả về quá trình nghiên cứu các thư viện Javascript khác nhau và sau đó đưa ra quyết định chọn cái nào.

Người product owner đưa ra Scrum product backlog đã được sắp thứ tự ưu tiên trong một buổi sprint planning meeting và mô tả các top item cho team. Cả team sẽ xác định xem item nào họ có thể hoàn thành trong sprint sắp tới. Các item được chọn sẽ được chuyển từ product backlog sang sprint backlog. Theo đó, team sẽ chuyển mỗi item trong product backlog thành một hoặc nhiều task (việc phải làm) trong sprint backlog để từ đó họ sẽ phân chia công việc hiệu quả hơn trong một sprint.

Theo lý thuyết, team sẽ bắt đầu tại các item đầu của một product backlog đã sắp xếp ưu tiên và sẽ gạch ngang 1 đường tại item cuối của các item ưu tiên nhất mà họ cảm thấy có thể hoàn thành. Thực tế, rất dễ thấy một team chọn 5 item ưu tiên nhất (ví dụ thế) và sau đó là 2 item thấp hơn liên quan đến 5 item đó.

Nguồn: longnguyen.site, mountaingoatsoftware.com

6 Replies to “Tìm hiều về Product Backlog trong quy trình Scrum”

  1. There are no known medical situations that may cause you to go through a seizure or to experience severe problems with your eyesight, so if anything changes, you should check with your doctor before starting Cialis use to make sure you know what is going on in your mind can you buy priligy The Struggle Within by Marc Allen – Shorts Scripts

  2. ✅ Слишком горячий воск, может оставить серьёзные ожоги. Поэтому, перед нанесением воска необходимо проверить температуру воска, которая не должна быть слишком горячей (мастер наносит небольшое количество нагретого воска на руку). Оперативность обработки заказов NEW! «Голливудский изгиб» бровей в Центре здоровья и красоты «ADORA»! Дорогой друг, любые требования, пожалуйста, не стесняйтесь отправить мне письмо, ваш запрос specail будет приветствоваться, также образец будет предоставлен для вашего тестирования. NEW! «Голливудский изгиб» бровей в Центре здоровья и красоты «ADORA»! *Оставьте свой email и мы отправим оповещение сразу после того, как специалист даст ответ на ваш вопрос. 60.00р. Все комментарии, не касающиеся продукта, будут удалены! В первую очередь, если вы согласились на удаление волос воском, убедитесь в том, что у вас нет противопоказаний. Это практически безопасная процедура, но и у нее есть ограничения. Например, ее нельзя делать во время приема препаратов для лечения акне. Кроме того, депиляция воском противопоказана людям с онкологическими заболеваниями. https://aussieqs.com.au/community/profile/lorenzagodfrey/ После нескольких попыток Вы приноровитесь и больше никогда не откажетесь от этого способы укладки бровей ) Среди восковых средств, обладающих цветовыми пигментами, также есть лидеры продаж: Только оригинальные бренды Самые новые статьи и обзоры Палетка от Wet n Wild включает два идеально подобранных оттенка теней, которые вы можете использовать самостоятельно или смешивать их между собой для получения индивидуального цвета. Зафиксировать макияж бровей поможет прозрачный воск, обеспечивающий отличную фиксацию на протяжении всего дня. Воск можно использовать поверх теней или автономно. Этот товар недоступен. Пожалуйста, выберите другую комбинацию. Главный компонент:Этот воск – совсем не тот, что используют для депиляции. Это моделирующее средство, позволяющее бровкам держать форму и удерживать тот цвет, в который их подкрасили.Воск, входящий в набор, используется как закрепитель – его наносят сверху теней, как бы запечатывая рисунок.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.