Khi tham gia đấu thầu, bạn băn khoăn về các gói thầu? Hình thức đấu thầu? Bạn không biết lựa chọn hình thức đấu thầu nào phù hợp với công ty mình? Sau đây là quy định của pháp luật về các hình thức đấu thầu:

Đấu thầu rộng rãi: (Điều 20 luật đấu thầu)

Đấu thầu rộng rãi là hình thức đấu thầu không han chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự. Đây là hình thức lựa chọn được nhà thầu tốt nhất mang tính cạnh tranh cao. Tuy nhiên, hình thức này cũng mang lại nhiều khó khăn cho bên mời thầu khi phải quản lý số lượng lớn hồ sơ, chi phí cho hoạt động tổ chức đấu thầu cũng kéo theo thời gian thực hiện công tác tổ chức cũng dài. Đồng thời có thể xảy ra trường hợp nhà thầu liên kết với nhau để đẩy giá trúng thầu.

Đấu thầu hạn chế: ( Điều 21 luật đấu thầu)

Đấu thầu hạn chế là hình thức chỉ có một số lượng  nhà thầu nhất định tham gia dự thầu (ít nhất là ba nhà thầu),  được áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu

Ưu điểm của hình thức này là bên mời thầu tiết kiệm được thời gian và chi phí. Tuy nhiên, do sự lựa chọn ít nên trong nhiều trường hợp bên mời thầu chưa chắc đã lựa chọn được nhà thầu phù hợp nhất. Hình thức này không tạo ra được môi trường cạnh tranh lớn nhất giữa các nhà thầu, vì thế có thể giảm hiệu quả của hoạt động đấu thầu. Trong trường hợp một số nhà thầu được chọn nhỏ hơn 5 thì bên mời thầu phải thông báo công khai và báo cáo chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền xem xét. Danh sách nhà thầu tham dự do chủ đầu tư quyết định trên cơ sở đánh giá của bên mời thầu về năng lực, kinh nghiệm. Điều kiện áp dụng hình thức này chỉ có một số nhà thầu có khả năng đáp ứng yêu cầu gói thầu, do yêu cầu của nguồn vốn sử dụng và do tình hình cụ thể của gói thầu mà việc đấu thầu hạn chế có lợi thế

Image result for bidding

Bên cạnh đó, Luật Đấu thầu đã quy định những hình thức lựa chọn nhà thầu như:

Một là, Chỉ định thầu: là hình thức lựa chọn trực tiếp nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu để thương thảo và ký kết hợp đồng. Nhà thầu được lựa chọn có những điều kiện nhất định mà những nhà thầu khác không đáp ứng được. Luật đấu thầu quy định rõ các trường hợp được chỉ định thầu:

Chỉ định thầu đối với nhà thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

  • Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước; gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách;
  • Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo;
  • Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm; mua bản quyền sở hữu trí tuệ;
  • Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của thiết kế kiến trúc công trình trúng tuyển hoặc được tuyển chọn khi tác giả có đủ điều kiện năng lực theo quy định; gói thầu thi công xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình;
  • Gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật do một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng công trình;
  • Gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ.

Hai là, Mua sắm trực tiếp:

Mua sắm tực tiếp được áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa tương tự thuộc cùng một dự án, dự toán mua sắm thuộc dự án, dự toán mua sắm khác.

Khi thực hiện mua sắm trực tiếp, được mời nhà thầu trước đó đã được lựa chọn thông qua đấu thầu để thực hiện gói thầu có nội dung tương tự. Đơn giá đối với các nội dung thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các nội dung tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó.

Ba là, Chào hàng cạnh tranh :

Chào hàng cạnh tranh được áp dụng trong trường hợp khi có những điều kiện được quy định tại Điều 23

Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trọng hạn mức theo quy định của chính phủ và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Gói thầu dịch vụ tư vấn thông dụng, đơn giản
  • Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng.
  • Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Bốn là, Tự thực hiện:

Được áp dụng đối với gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm trong tường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có năng lực kĩ thuật, tài chính, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Năm là, lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt:

Hình thức này ấp dụng rộng rãi đối với các gói thầu có đặc thù riêng biệt mà nếu có quy định riêng thì việc tổ chức đấu thầu không thể thực hiện được. Với hình thức này, người có thẩm quyên trình thủ tướng chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Sáu là, tham gia thực hiện cộng đồng

Là hình thức mà theo đó cộng đồng dân cư, tổ, nhóm thợ tại địa phương nơi có gói thầu được giao thực hiện toàn bộ hoặc một phần gói thầu đó trong các trường hợp: gói thầu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cho các huyện, xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, gói thầu quy mô nhỏ mà cộng đồng dân cư, tổ chức, tổ, nhóm thợ tại địa phương có thể đảm nhiệm

Source: Internet

6 Replies to “Tìm hiểu về các hình thức đấu thầu”

  1. В составе сыворотки для ботокса ресниц находятся безопасные натуральные вещества. Однако ее использование не всегда идет на пользу. Процедура противопоказана при следующих состояниях: Впервые эти инструменты появились на рынке совсем недавно, в 2009 году. Сейчас они активно используются в косметологии и в сфере пластической хирургии. Специалисты применяют их вместо обычных инъекционных игл, так как они гораздо менее травматичны. В хорошем салоне нанесение ботокса на нижние и верхние ресницы или на брови проходит в таком порядке: Использование ботокса позволяет получить красивые ресницы с естественным изгибом без наращивания. После процедуры минимум месяц ресницы сохранят насыщенный цвет и изгиб, не нуждаясь в дополнительных средствах и косметике. При самостоятельном проведении процедуры необходимо быть готовым к тому, что добиться стойкого результата не получится. Ресницы придут в нормальное состояние через неделю. Это происходит потому, что невозможно зафиксировать все ресницы самому себе на силиконовых патчах и бигудях. Из-за этого состав ботокса наносится неравномерно, не оказывает нужного эффекта. https://lemonade-project.com/community/profile/petrafitzgibbon/ — Санкт-Петербург — Жидкая подводка. Дает более глубокий и интенсивный пигмент, чаще всего наносится довольно толстой линией. Покупательницы сетуют на плохую стойкость — подводка течет буквально от капли слез. Производитель заявляет от 36 часах носки, но по факту 6-8. Обязательно поправлять в течение дня, иначе размывается. Для снятия требуется мицеллярная вода или специальное средство. Срок службы не подводит, продукт «живет» в течение года прекрасно. Только 1 цвет для покупки — классический черный. Подводка в виде фломастера — это: О фломастере: перо очень тонкое и короткое — если б я начинала свою творческую карьеру рисователя стрелок с с него, у меня бы определенно ничего не получилось. Фломастер оказался нестойким, уже в первый час стрелки немного размазались. Да и цвет несколько водянистый. К тому же, из всех одиннадцати он начал подсыхать быстрее всех — и через месяц почти засох.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.