Trong phương pháp Scrum, Release burndown chart thông thường biểu diễn một giá trị —sự thay đổi của khối lượng công việc còn lại. Trong nhiều trường hợp, cách thức đơn giản này rất tuyệt vời. Tuy nhiên, nó cũng che giấu một vài điều đang diễn ra trong dự án.

Ví dụ, cứ cho một team dự định sẽ làm được khối lượng công việc là 40 giờ làm việc ở sprint cuối, nhưng burndown chart cho thấy mọi việc chỉ tiến triển 10 giờ. Team đã làm chậm hơn mong đợi, hay là có nhiều công việc đã được thêm vào?

Trả lời câu hỏi này rất quan trọng, vì chúng ta không thể dự đoán khi nào có thể release được nếu không trả lời được nó. Để giải quyết, chúng tôi xin giới thiệu dạng một burndown chart như sau:

Trên burndown chart này, chiều cao mỗi cột biểu diễn khối lượng công việc còn lại. Chúng tôi ước lượng các item trong product backlog bằng “story point”, con số thể hiện kế hoạch là 175 story point tại Sprint 1.

Team đã hoàn thành 25 point ở Sprint 1, còn lại 150 point lúc bắt đầu Sprint 2, 120 lúc bắt đầu Sprint 3. Do đó, đỉnh của các cột giảm bằng khối lượng công việc mà team đã hoàn thành tương ứng.

Lúc bắt đầu sprint 4, product owner đã thêm việc vào. Các công việc được thêm vào được thể hiện ở đáy của cột ở sprint thứ 4. Ta có thể thấy chiều cao của cột ở sprint 4 ngoài 95 còn có thêm -40, hay tương đương với 135 point còn lại. Trong đó 40 point đến từ các công việc mới.

Trước khi bắt đầu sprint 6, product owner đã bỏ bớt công việc. Cũng như các công việc được thêm, các công việc được bớt cũng được trừ vào đáy của các cột. Điều này làm ta thấy rõ các công việc được cộng thêm hay bớt đi so với kế hoạch ban đầu.

Có một cách để dự kiến còn bao nhiêu sprint để làm bằng cách vẽ một đường thẳng từ đỉnh các cột xuống dưới cả dòng 0. Ví dụ như sau:

Vấn đề của cách dự đoán này là chưa bao gồm các sự thay đổi trong phạm vi của dự án. Bạn có thể dự đoán số sprint còn lại bằng cách vẽ thêm một đường xuyên qua sự thay đổi xuất hiện bên dưới đáy cột, như sau:

Source: longnguyen.site, mountaingoatsoftware.com

Trả lời