Các phương pháp quản lý dự án phổ biến

Ngành khoa học quản lý dự án và ứng dụng của nó trong thực tiễn rất rộng lớn. Có rất nhiều phương pháp quản lý dự án khác nhau, và đâu mới là phương pháp phù hợp nhất với dự án của bạn? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quát về các phương pháp quản lý dự án khác nhau và giúp bạn có những so sánh giữa các phương pháp này.