Nghề quản lý dự án CNTT và những thách thức

Project Manager đóng một vai trò quan trọng trong các công ty IT và cả những công ty non-tech. Tuy vậy, nghề quản lý dự án cũng đối mặt với những thách thức cùng những cơ hội trong bối cảnh có những thay đổi lớn lao do công nghệ và các phương thức làm việc mới cũng như quản lý dự án hiện đại. Hãy cùng xem một bức tranh tổng thể của nghề quản lý dự án, đặc biệt trong lĩnh vực IT.