Khi làm phương pháp Scrum, chúng ta sẽ thể hiện sprint backlog bằng cách trình bày nó lên một cái bảng gọi là Scrum Task Board. Các thành viên trong team sẽ liên tục cập nhật task board xuyên suốt sprint; nếu ai đó nghĩ ra một task mới (ví dụ: Test snark code trên Windows 8.1), cô ấy sẽ viết nó ra một cái card và dán nó lên bảng.

Trước hoặc trong daily scrum, việc ước lượng sẽ được thay đổi (lên hoặc xuống), và các card sẽ được di chuyển từ ô này sang ô khác trong bảng.

Ví dụ về một task board như sau:

A generic scrum task board
Scrum Task Board

Mỗi dòng trên bảng là một user story, một đơn vị của product backlog. Trong cuộc họp sprint planning, team sẽ chọn các item trong product backlog mà họ có thể hoàn thành trong sprint sắp tới. Mỗi item trong product backlog sẽ được chuyển hóa thành một hoặc nhiều item trong sprint backlog. Mỗi item đó sẽ được thể hiện bằng một card và đặt vào bảng trên. Mỗi card được đặt vào Scrum Task Board bắt đầu ở cột “To Do”.

Đây là một số cột thông thường được sử dụng trên một taskboard:

  • Story: mô tả user story (“Là user, tôi muốn…”) thể hiện trên mỗi hàng.
  • To do: là nơi để các card chưa xong (Done) hoặc chưa bắt đầu (In Process).
  • Work in process: bất kỳ card nào đang được thực hiện. Lập trình viên nào chọn task này sẽ di chuyển card đó sang cột này ngay khi cô ấy bắt đầu nó. Thường thì điều này xảy ra trong daily scrum khi mà ai đó nói “Tôi sẽ làm boojum hôm nay.”
  • To verify: nhiều task cần có task test tương ứng. Do đó, nếu có card “Code boojum class”, gần như sẽ có một hoặc nhiều task card liên quan đến việc test: “Test boojum”, “Viết bài test Fitnesse để test boojum”… Vài task không có task test tương ứng. Ví dụ: fix bug 321 trên Bugzilla, nên nó sẽ được vào cột “To Verify”.
  • Done: các card sẽ được đặt chồng nhau lên cột này sau khi hoàn thành. Và nó sẽ được loại bỏ vào cuối sprint. Thỉnh thoảng chúng ta cũng loại bỏ chúng dù chưa đến cuối sprint, nếu có quá nhiều card.

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dùng thêm các cột sau trong một Scrum Task Board, tùy thuộc vào team, văn hóa, dự án hoặc một vài yếu tố khác:

  • Notes: nơi đặt các ghi chú.
  • Test specified: chúng tôi muốn làm các “Story Test — Driven Development” hoặc “Acceptance Test — Driven Development”, là những bài test được viết cho các story trước khi nó được lập trình. Nhiều team thấy hữu ích khi các bài test được viết trước khi lập trình một vài story đặc thù. Cột này chỉ chứa một dấu check để chỉ ra bài test đã được viết hay chưa.

Sau đây là một vài hình ảnh về task board trong thực tế:

Scrum Board in Team Room
Một scrum taskboard trong một phòng của team
Cork Task Board
Một taskboard làm bằng bần được treo trên tường
Metal Taskboard
Một taskboard bằng kim loại với các card được đính bằng nam châm
Scrum Task Board
Một Scrum taskboard được làm bằng các dây băng cát sét màu đen trên một cái tủ đựng đồ ăn
https://apmp.vn/wp-content/uploads/2022/05/e86fe-shareddesktoptaskboard.jpg

Sử dụng chức năng note của Outlook trên một máy tính dùng chung

Nguồn longnguyen.site, mountaingoatsoftware.com

Trả lời