DMADV là một phương pháp quản lý chất lượng Six Sigma được sử dụng để thiết kế các quy trình mới, với mục tiêu cung cấp sản phẩm cuối cùng cho khách hàng một cách chính xác. Mục tiêu của phương pháp DMADV là tạo ra một sản phẩm chất lượng cao, luôn chú trọng đến khách hàng và nhu cầu của khách hàng trong mỗi giai đoạn của dự án.

Mỗi chữ cái của từ viết tắt DMADV là một trong năm giai đoạn chính của quá trình cải tiến dự án.

Image result for dmadv process

 

SIX SIGMA

Six Sigma là phương pháp cải tiến quy trình, là một phần của quản lý chất lượng. Các sản phẩm và/ hoặc dịch vụ hiện có sẽ được cải tiến dựa trên các kỹ thuật phân tích và số liệu thống kê. Six Sigma tập trung vào việc giảm thiểu những biến động trong các vấn đề được khách hàng coi là Quan trọng về Chất lượng (Critical to Quality- CTQ).

Các CTQ này rất quan trọng và thiết yếu xét về phần chất lượng; nó là các thông số chất lượng nội bộ quan trọng liên quan đến mong muốn và nhu cầu của khách hàng. Chính vì vậy, CTQ là các đặc điểm chất lượng của quy trình hoặc dịch vụ sẽ đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng.

DMADV gồm những gì?

DMADV là quy trình phát triển một dịch vụ, sản phẩm hoặc quy trình mới. Quy trình DMADV đặc biệt hữu ích cho việc thực hiện các chiến lược và sáng kiến mới.  Các bước trong quy trình DMADV bao gồm:

ĐỊNH NGHĨA (DEFINE)

Giai đoạn đầu tiên của DMADV là xác định mục tiêu của dự án, quá trình hoặc dịch vụ. Không chỉ từ quan điểm của doanh nghiệp, mà còn từ quan điểm của các bên liên quan khác, bao gồm cả khách hàng. Cần phải xác định rõ hướng dẫn nào là quan trọng đối với sự phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ, các nguy cơ tiềm ẩn và lịch sản xuất.

Trong giai đoạn đầu tiên, người quản lý dự án xác định nhu cầu quan trọng nhất của khách hàng về sản phẩm hoặc dịch vụ mới cần phát triển là gì. Điều này sẽ được xác định bằng cách sử dụng các thông tin liên quan, những thông tin đã được thu thập từ trước đây và từ phản hồi của khách hàng.

Trong giai đoạn định nghĩa, một nhà sản xuất đồ gỗ sân vườn có thể quyết định tập trung vào việc sản xuất ghế phơi nắng làm bằng gỗ. Dựa trên thông tin khách hàng đã thu thập trước đây, nhà sản xuất biết rằng, sử dụng gỗ có nguồn gốc thương mại công bằng sẽ rất quan trọng đối với khách hàng.

Ngoài ra, khách hàng yêu cầu rằng ghế phải điều chỉnh được ở ba vị trí, có tựa lưng, tựa đầu và lớp sơn phải thân thiện môi trường để ghế có thể được đặt ở ngoài trời. Trong giai đoạn định nghĩa này, nhà sản xuất cũng có thể biết được liệu họ có lợi nhuận không khi thiết kế ra một chiếc ghế phơi nắng như vậy.

ĐO LƯỜNG (MEASURE)

Giai đoạn này của Quy trình DMADV nhằm mục đích thu thập và ghi lại dữ liệu có liên quan đến các chỉ số CTQ đã được xác định trong giai đoạn đầu tiên. Các dữ liệu được thu thập trong giai đoạn đo lường là rất cần thiết cho quy trình, vì nó sẽ được sử dụng để điều chỉnh quá trình còn lại.

Với DMADV, sẽ không có CTQ nào trong giai đoạn đo lường. Bởi lẽ chưa có sản phẩm mới, cũng chưa có quy trình sản xuất nào. Giai đoạn đo lường này sẽ xác định được những gì khách hàng cho là quan trọng đối với sản phẩm mới. Những yếu tố này sau đó sẽ liên quan đến chất lượng, và kéo theo các CTQ.

Nếu một giá trị được gán cho tất cả các thành phần thiết kế, nó sẽ dẫn đến một cách tiếp cận hiệu quả để bắt đầu quá trình sản xuất. Điều quan trọng là phải xác định thành phần nào của quá trình sản xuất là quan trọng đối với tất cả các bên liên quan. Các yêu cầu của khách hàng sau này sẽ trở thành các mục tiêu rõ ràng của dự án để tạo ra được một sản phẩm có thể cạnh tranh.

Nhà sản xuất đồ gỗ sân vườn sẽ kết nối những gì khách hàng cho là quan trọng và các CTQ. Nếu không sử dụng gỗ thương mại công bằng thì không bắt đầu sản xuất được. Tương tự đối với lớp sơn thân thiện môi trường và mẫu thiết kế đáp ứng các yêu cầu tối thiểu; 3 vị trí, tựa lung và tựa đầu. Trong giai đoạn đo lường này, nhà sản xuất sẽ kiểm tra xem chi phí thiết kế, chi phí sản xuất và chi phí nguyên vật liệu có hợp lý với giá bán cuối cùng không.

PHÂN TÍCH (ANALYSIS)

Giai đoạn phân tích của quá trình DMADV gắn liền với giai đoạn đo lường, bởi vì nhóm dự án sẽ phân tích và kiểm tra tất cả các dữ liệu thu thập được. Điều này sẽ tạo thuận lợi để đo sự cải tiến trong quá trình sản xuất. Trong giai đoạn phân tích này, các giải pháp thay thế sẽ được phát triển và nhà sản xuất cũng kết hợp được các yêu cầu một cách tối ưu.

Ước tính tổng chi phí của toàn bộ giai đoạn thiết kế cũng được thực hiện trong giai đoạn này. Sau khi xác định được các lựa chọn thay thế, một thiết kế sản phẩm nháp sẽ được tạo ra (có các đặc điểm chức năng) đáp ứng được nhiều nhất có thể các CTQ đã xác định trước.

Trong giai đoạn này, nhà sản xuất đồ gỗ sân vườn sẽ kiểm tra các nhà nhập khẩu khác nhau, những người có thể bán gỗ thương mại công bằng. Họ sẽ xác định nguồn gốc của gỗ, để xây dựng các thông tin cơ bản cho việc bán hàng.

Họ cũng sẽ đánh giá các mẫu sơn thân thiện môi trường, lợi thế và bất lợi của chúng cũng như điểm mạnh của mỗi lựa chọn. Việc phân tích các mẫu thiết kế khác nhau cũng sẽ được chú ý. Phân tích là một giai đoạn tốn nhiều thời gian và nhà sản xuất sẽ phải khôn ngoan trong việc thiết lập một thời hạn để ngăn ngừa chi phí vượt quá.

THIẾT KẾ (DESIGN)

Giai đoạn thiết kế của Quy trình DMADV bao gồm thiết kế sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Trong giai đoạn này, nhóm dự án sử dụng dữ liệu từ các giai đoạn trước, tạo nên một sản phẩm phù hợp cho khách hàng có tất cả các điều chỉnh bổ sung có thể cần đến.

Một thiết kế chi tiết có chất lượng cao tạo ra từ giai đoạn này sẽ được làm thành nguyên mẫu. Trong quá trình sản xuất nguyên mẫu này, họ cũng xem xét quá trình sản xuất. Mục tiêu không chỉ là để phát triển một quy trình sản xuất tạo ra sản phẩm tốt, mà còn là quy trình sản xuất hiệu quả.

Dựa trên phân tích trước đó, nhà sản xuất đồ gỗ sân vườn đã có những lựa chọn nhất định. Họ tìm được một nhà cung cấp gỗ thương mại công bằng, biết loại sơn thân thiện với môi trường mà họ sẽ sử dụng và họ sẽ chọn một thiết kế có khả năng điều chỉnh nhanh nhất, an toàn và dễ dàng nhất, trong đó phần tựa lưng và tựa cổ được kết nối tốt.

Trong quá trình sản xuất, cần chú ý đến cách bố trí máy móc chế biến gỗ và quy trình vận chuyển để không lãng phí thời gian và đảm bảo số lượng sản phẩm mới rời nhà máy mỗi giờ.

KIỂM CHỨNG (VERIFY)

Giai đoạn kiểm chứng của Quy trình DMADV có thể là giai đoạn cuối cùng, nhưng chưa phải là điểm cuối của quy trình. Để đảm bảo chất lượng, điều quan trọng là tiếp tục xác minh và điều chỉnh sản phẩm khi cần thiết. Trong giai đoạn này, sản phẩm đã sẵn sàng để được bày bán.

Trong giai đoạn này, nhóm dự án nhận được phản hồi từ khách hàng và người sử dụng, và họ sẽ có những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Nhóm dự án cũng sẽ xác định các chỉ số CTQ bổ sung để có thể giám sát phản hồi của khách hàng sau khi phân phối sản phẩm cuối cùng.

Trong giai đoạn này, nhà sản xuất sẽ hiểu được việc tìm hiểu khách hàng / người sử dụng nghĩ gì về sản phẩm là rất quan trọng. Họ có hài lòng về loại gỗ thương mại công bằng đã được sử dụng hay không, liệu họ có đủ thông tin về nguồn gốc của gỗ hay chưa, liệu họ có thấy chiếc ghế an toàn, thoải mái và thân thiện với người sử dụng không? Phần tựa đầu có dễ chịu và phù hợp với phần tựa lung hay không? Lớp sơn có thực sự chống nước chưa?

Nếu sau sáu tháng mà có một số phàn nàn về các phiền phức như gỗ bị hư hỏng do thời tiết, thì sẽ phải thay đổi lớp sơn. Trong trường hợp đó, nhà sản xuất sẽ sử dụng các dữ liệu thu thập được trong giai đoạn phân tích để tìm ra phương pháp thay thế phù hợp.

ỨNG DỤNG DMADV

DMADV chủ yếu được sử dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ chưa tồn tại trong thực tế nhưng vẫn cần được phát triển. Ngoài ra, nó cũng được sử dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ hiện tại chưa đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng. Đối với mỗi dự án cải tiến Quy trình DMADV, cần nhấn mạnh thêm vào các thành phần nhất định, cho dù mục tiêu vẫn giữ nguyên; thì việc giải quyết một vấn đề đã được xác định và đạt được kết quả mong muốn.

Dự án cải tiến Quy trình DMADV có thể mất vài tháng hoặc thậm chí là hàng năm, nhưng kết quả cuối cùng sẽ cho ra một sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng đầy đủ nhu cầu và mong muốn của khách hàng.

SO SÁNH DMAIC VÀ DMADV

Quy trình DMADV rất giống với mô hình DMAIC, viết tắt của Định nghĩa – Đo lường – Phân tích – Cải thiện – Kiểm soát (Define – Measure – Analyze – Improve – Control).

Image result for dmadv process

Cả hai phương pháp đều được sử dụng trong quy trình quản lý dự án Six Sigma và giống nhau trên nhiều khía cạnh. Cả hai được thiết kế để làm cho quy trình kinh doanh hiệu quả hơn. Tuy nhiên, các mô hình không thể hoán đổi cho nhau và chúng được sử dụng cho các quy trình kinh doanh khác nhau.

Tuy nhiên, có một số khác biệt quan trọng là: Ba chữ cái đầu tiên trong 2 cụm từ viết tắt này giống nhau. Sự khác biệt lớn nhất là cách thức mà hai bước cuối cùng của cả hai mô hình hình thành; DMAIC là về việc cải tiến và kiểm soát quy trình kinh doanh. Nó định nghĩa quy trình kinh doanh và khả năng áp dụng của nó, trong khi Quy trình DMADV xác định nhu cầu của khách hàng vì nó liên quan đến dịch vụ hoặc sản phẩm.

Mô hình DMAIC đánh giá các quá trình hiện tại của một quy trình, trong khi Quy trình DMADV đánh giá nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, DMAIC sẽ giúp kiểm tra để cải thiện quy trình kinh doanh và để giảm bớt hoặc thậm chí loại bỏ các khiếm khuyết. Còn DMADV là về việc phát triển một mô hình kinh doanh thích hợp đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

 

Source: Saga & Internet