Dựa theo cuộc khảo sát mức lương của PMI với hơn 26000 Quản lý dự án có chứng chỉ PMP tại 34 quốc gia trên toàn thế giới, đưa ra danh sách mức lương đáng mơ ước

Earning Power: Project Management Salary Survey, Ninth Edition được coi là bản báo cáo của PMI về mức lương của các Quản lý dự án với chứng chỉ PMP trên khắp thế giới. Phiên bản thứ 9 là phiên bản mới nhất, được phát hành vào năm 2015, hãy cùng xem quốc gia nào có mức lương cao nhất?

Danh sách 34 quốc gia trong cuộc khảo sát mức lương mới nhất của PMI (theo PMI)

Danh sách 34 quốc gia trong cuộc khảo sát mức lương mới nhất của PMI (theo PMI)

Theo đó có thể thấy, quốc gia mà Quản lý dự án với chứng chỉ PMP có mức lương cao nhất là Thụy Sĩ với 128,619 Swiss Francs tương đương 130,000 USD, dựa theo kết quả khảo sát với 375 nhà Quản lý dự án.

Và Ai Cập là quốc gia mà Quản lý dự án với chứng chỉ PMP có mức lương thấp nhất, chỉ có 19,602 USD và cũng là quốc gia có số lượng Quản lý dự án thấp nhất trong 34 quốc gia được khảo sát

Trong khi đó, mặc dù là quốc gia có nhiều nhà Quản lý dự án nhất, với 9677 người nhưng Mỹ chỉ đứng thứ 3 trong số các quốc gia có mức lương cao nhất dành cho Quản lý dự án có chứng chỉ PMP, là 108,200 USD/ năm

Tại khu vực châu Á nói riêng, Hong Kong là quốc gia có mức lương cao nhất, với 70,923 USD dưa trên cuộc khảo sát với 254 nhà Quản lý dự án.

Và Trung Quốc là quốc gia có số lượng nhà Quản lý dự án nhiều nhất ở châu Á, với 677 người nhưng lại chỉ bằng phân nửa so với số lượng người được khảo sát lần trước (năm 2013) là 1801 nhà Quản lý dự án có chứng chỉ PMP.

Nhìn chung, số lượng nhà Quản lý dự án trong bản báo cáo khảo sát lần thứ 9 ở các quốc gia đều giảm đáng kể. Chúng ta có thể tham khảo tại bảng số lượng dưới đây:

Số lượng người Quản lý dự án có chứng chỉ PMP giảm đáng kể trong lần khảo sát thứ 9 của PMI (theo PMI)

Số lượng người Quản lý dự án có chứng chỉ PMP giảm đáng kể trong lần khảo sát thứ 9 của PMI (theo PMI)

Cũng trong lần khảo sát lần này, PMI công bố mức lương trung bình dành cho nhà Quản lý dự án có chứng chỉ PMP tương đương khoảng 81,000 USD. Đấy là mức lương đáng mơ ước của rất nhiều người!

Source: ECCI Vietnam

Trả lời