Xác định giá trị của dự án

 

Image result for quản lý chi phí

 • 189% là chi phí vượt quá dự toán ban đầu cho dự án của các doanh nghiệp
 • 81 tỉ đô la là con số tiêu tốn bởi các dự án bị huỷ tại Mỹ mỗi năm

MOV (Measurable Organizational Value) là giá trị hữu ích mà dự án cung cấp cho tổ chức. 04 đặc điểm bắt buộc của MOV bao gồm:

(1) Đo lường được: Các chỉ số đo lường được thiết lập dựa trên giá trị của các chuyển giao (sản phẩm/dịch vụ chuyển giao) đối với mục tiêu của công ty

(2) Tạo giá trị: Ví dụ: một dự án phần mềm quản trị không chỉ dừng lại ở một sản phẩm thương mại, mà phải hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp giải quyết các bài toán phát sinh từ chiến lược.

Dự án phải hữu ích cả về thời gian (được chuyển giao vào đúng thời điểm tổ chức cần) và giá trị thu về (vượt trội chi phí đầu tư).

(3) Được chấp nhận: MOV phải được các bên liên quan đồng ý, đáp ứng được 04 tiêu chí:

 • Tài chính: Gia tăng lợi nhuận, Đầu tư ổn định, Chi phí quản lý thấp
 • Khách hàng: Nhiều lựa chọn về sản phẩm, Chất lượng sản phẩm tốt hơn, Cách phục vụ tốt hơn
 • Quy trình nội bộ: Giảm hoạt động sửa chữa, Cải tiến chuỗi cung ứng
 • Học hỏi & phát triển: Cải tiến các tiến trình, Áp dụng công nghệ mới, Chất lượng cuộc sống cao hơn

(4) Kiểm chứng được: Đánh giá kết quả thực tế của dự án đối với các mục tiêu của doanh nghiệp

Xác định các loại chi phí:

(1) Direct Cost: chi phí chi trực tiếp cho nguồn lực thực hiện dự án.

 • Ví dụ: Trong dự án có 1 công việc tốn 1 ngày để hoàn tất, yêu cầu 1 người thực hiện. Ngoài chi phí nhân lực (tiền công của người thực hiện), dự án cần trả thêm chi phí cho các tiện ích cho công việc:
 • Chi phí cho các phương tiện làm việc (điện, nước, thuê máy), tính theo giờ. • Chi phí bảo hộ lao động (quần áo, găng tay,…), tính theo tháng.
 • Chi phí tập huấn và các loại phí bảo hiểm hàng quý/năm.
 • Chi phí trực tiếp được xác định qua 5 bước:
 1. Gọi tên các loại nguồn lực cần thiết
 2. Đánh giá mức độ sử dụng mỗi loại nguồn lực
 3. Xác định đơn giá của mỗi loại nguồn lực
 4. Tính toán chi phí cho các công việc
 5. Cân đối nguồn lực qua việc xem xét lại (review) để nguồn lực không bị sử dụng quá mức (cấp phát cho nhiều công việc cùng lúc)

(2) Indirect Cost: Chi phí gián tiếp chủ yếu sinh ra từ các hoạt động quản lý. Ví dụ: số giờ viết báo cáo/tuần, số giờ họp/tháng. Dự án càng phức tạp, nhiều rủi ro chi phí cho các hoạt động quản lý càng cao.

(3) Sunk Cost: Chi phí tồn đọng trước dự án. Ví dụ: hậu quả của dự án pilot (thí điểm) thất bại. Bất kể công ty có tận dụng được gì từ dự án pilot, chi phí này vẫn được ghi nhận.

(4) Learning Curve: Chi phí làm mẫu thử để doanh nghiệp hiểu rõ bài toán hoặc sử dụng công nghệ một cách hiệu quả hơn.

(5) Reserve: Chi phí dự phòng cho các rủi ro

Nguồn SME Hospital

Trả lời