Tôi làm việc như là một nhà phân tích chương trình và có tham vọng trở thành nhà quản lý PMO. Tôi nên lựa chọn những con đường nào?

Nếu bạn nghĩ rằng kỹ năng kỹ thuật của mình thật sự tốt, chắc chắn bạn sẽ có cơ sở để thực hiện bước tiếp theo. Vai trò quản lý sẽ yêu cầu bạn phát triển kỹ năng quản lý nhóm, chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải trình cho các quyết định của PMO, và thể hiện sự lãnh đạo và tự tin khi làm việc với người ở cấp độ điều hành.

Image result for pmo leader

Lời khuyên của tôi là nhìn vào hai khái niệm của PMI Talent Triangle® ngoài kỹ năng kỹ thuật: quản lý chiến lược kinh doanh và khả năng lãnh đạo. Hầu hết nhu cầu phát triển trong tương lai của bạn sẽ ở trong các lĩnh vực này, vì vậy bạn cần hiểu rõ loại hình phát triển quản lý kinh doanh mà bạn cần và cách bạn có thể có được kiến ​​thức và kỹ năng phù hợp. Đảm bảo bạn cũng tìm kiếm thông tin chi tiết từ các nhà quản lý PMO khác.

Bạn có thể thấy rằng bạn có đủ kỹ năng quản lý và sự tự tin để đảm trách vai trò quản lý văn phòng chương trình ngay bây giờ. Nhưng hãy nhớ: Có nhiều loại PMO khác để bạn suy nghĩ lựa chọn về sự phát triển trong tương lai của bạn. PMO có thể đóng vai trò hỗ trợ hoặc kiểm soát, nhưng nhiều tổ chức đang nhìn thấy giá trị của việc thực hiện đơn vị trực tiếp, chẳng hạn như các văn phòng doanh nghiệp hoặc quản lý danh mục. Đây có thể yêu cầu bạn phải phát triển các kỹ năng mới.

Thay vì tập trung vào việc chỉ làm các dự án và chương trình theo đúng cách, ví dụ, các PMO của doanh nghiệp tập trung vào việc thực hiện đúng các dự án và chương trình. Trong các PMO này, làm việc trong vai trò quản lý là đảm bảo tổ chức có năng lực và khả năng về nguồn lực đúng đắn để cung cấp các dự án và chương trình; ưu tiên những gì nên được giao và trong đó trật tự; góp phần vào chu trình lập kế hoạch kinh doanh và cuối cùng giúp tổ chức đạt được các chiến lược thông qua các chương trình và dự án.

Bạn cũng có thể làm việc như một người quản lý trong ba loại PMOs tập trung vào phân phối – hỗ trợ, kiểm soát và chỉ thị. Bạn có thể chọn tập trung vào các PMO tạm thời được thiết lập cho một sáng kiến ​​cụ thể hoặc làm việc trong các PMO thường trực. Bạn có thể chuyên thiết lập PMO lần đầu tiên hoặc chọn quản lý một trong lâu dài. Bạn có thể mục tiêu làm việc trong một PMO của phòng ban chỉ hỗ trợ các dự án và chương trình trong một lĩnh vực kinh doanh.

Đó là rất nhiều lựa chọn để khám phá. Nói chuyện với những người giữ chức vụ tương tự. Và xem xét tham dự PMO hàng năm của PMI Symposium®, tổ chức từ ngày 5-8 tháng 11 năm nay tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Tôi khuyên bạn không chỉ cho các buổi giáo dục mà còn với nhiều người bạn sẽ gặp và những cuộc trò chuyện bạn sẽ có giữa những ngày hôm đó. Tất cả những kinh nghiệm đó có thể mở mang cho bạn những gì có thể có trong sự nghiệp của PMO.

Tôi đang làm việc ở vị trí nhỏ trong PMO doanh nghiệp và muốn phát triển kiến ​​thức PMO của tôi. Tôi nên bắt đầu từ đâu?

Không có các khoá đào tạo PMO cụ thể, chủ yếu do các PMO thay đổi rất nhiều trong các doanh nghiệp và các chức năng của PMO thường được thực hiện trong bối cảnh kinh doanh cụ thể. Thay vào đó, phát triển kiến ​​thức thường được thực hiện bằng cách nhìn vào các chức năng và dịch vụ khác nhau của vai trò, và sau đó tìm hiểu làm thế nào các bộ phận này có thể được phát triển. Ví dụ như các PMO có nhiều phân tích dữ liệu và quản lý thông tin, do đó các khoá đào tạo, sách, bài báo trên mạng, webinars và làm thế nào để tập trung vào lĩnh vực này đều có thể mang lại giá trị.

Để có hiệu quả, bạn nên phát triển kế hoạch phát triển cá nhân của riêng bạn dựa trên vai trò bạn đang thực hiện ngày hôm nay. Vì vậy, hãy xem xét tất cả các chức năng và các lĩnh vực dịch vụ mà PMO của bạn cung cấp cho doanh nghiệp, và nói chuyện với người quản lý của bạn và bắt đầu lập kế hoạch làm thế nào để nâng cao kiến ​​thức của bạn trong những lĩnh vực mà doanh nghiệp bạn cần nhất.

Nguồn Lindsay Scott , PM Network 10/2017 – TO THE CLOUD

Trả lời