Điện toán đám mây là công nghệ cho phép năng lực tính toán nằm ở các máy chủ ảo, gọi là đám mây trên Internet của các nhà cung cấp thay vì trong máy tính gia đình và văn phòng trên mặt đất, để mọi người kết nối, sử dụng như là dịch vụ khi họ cần. Một cách nôm na, điện toán đám mây cũng giống như điện lưới. Cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp thay vì đầu tư máy chủ tính toán của riêng mình, giống như máy phát điện, thì sử dụng dịch vụ điện toán đám mây giống như điện lưới, sử dụng đến đâu trả chi phí đến đó mà không phải bận tâm tới việc vận hành, quản lý.

Có thể ví điện toán đám mây như là cơ bắp của con người.

Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố 05 doanh nghiệp Việt nam làm chủ công nghệ phát triển nền tảng điện toán đám mây “Make in Viet Nam”, đáp ứng được yêu cầu về an toàn, an ninh mạng, phù hợp để sử dụng, gồm:

  1. Viettel Cloud
  2. VNPT Cloud;
  3. VNG Cloud;
  4. CMC Cloud;
  5. VCCorp Cloud.

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ định kỳ cập nhật, công bố chỉ tiêu kỹ thuật để đánh giá nền tảng điện toán đám mây phục vụ chính phủ điện tử, đồng thời tổ chức đánh giá và công bố các nền tảng điện toán đám mây Việt Nam đáp ứng để các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước sử dụng. Đây cũng là định hướng để doanh nghiệp Việt làm chủ công nghệ, phát triển nền tảng điện toán đám mây Việt Nam.

Theo: Bo TTTT