Tôi chắc là rất nhiều người trong số bạn nghĩ mình là một người phân tích nghiệp vụ IT – IT BA chuyên nghiệp. Bạn tham gia các khoá đào tạo, tham gia thảo luận ở các cộng đồng trên internet và viết yêu cầu nghiệp vụ xuất sắc. Nhưng làm sao bạn có thể trả lời câu hỏi trên nếu bạn thực sự là một IT Business Analyst chuyên nghiệp?

IT Business Analyst Chuyen Nghiep

Bạn có biết chính xác tất cả các khách hàng của bạn?

Tôi định nghĩa “khách hàng” ở đây là những ai đang sử dụng kết quả công việc của bạn để hoàn thành công việc của họ. Bạn chú ý rằng tôi đang đề cập đến “kết quả công việc” chứ không phải là “yêu cầu nghiệp vụ”. Một IT Business Analyst chuyên nghiệp chuyển giao nhiều hơn một tập hợp các yêu cầu nghiệp vụ đã được tài liệu hoá. Nếu bạn đang làm công việc tài liệu hoá yêu cầu thì bạn nên dừng đọc bài viết ở đây. Bạn không phải là một IT Business Analyst chuyên nghiệp. Nếu bạn tiếp tục đọc, bạn cần dành vài phút để ghi ra ai là người mà bạn nghĩ là khách hàng của bạn trong dự án bạn đang tham gia trước khi đọc tiếp.

Những IT Business Analyst chuyên nghiệp hiểu một cách rõ ràng họ đang phục vụ cho một nhóm khách hàng đa dạng. Nếu kết quả ghi ra của bạn là: các nhà phát triển; các kỹ sư kiểm thử; các kiến trúc sư phần mềm; các chuyên gia ở một mảng nghiệp vụ (Subject Matter Expert – SME); Project Managers; Product Owner; Product Manager; những khách hàng nội bộ, người mà đang sử dụng hoặc hỗ trợ cho dự án; những khách hàng bên ngoài, người mà đang sử dụng và trả tiền cho hệ thống của bạn và các nhà điều hành quản lý thì bạn đang trên con đường trở thành một IT Business Analyst chuyên nghiệp.

Để thành công, bạn cần xem xét tất cả các đối tượng, người sẽ bị ảnh hưởng bởi giải pháp mà bạn và nhóm của bạn đang làm việc. Quên hoặc bỏ qua một khách hàng sẽ dẫn đế những thiếu sót của các kỳ vọng mà doanh nghiệp muốn đạt được và làm tăng lên các nguy cơ giải pháp đề xuất của bạn không được chấp nhận. Áp lực phát triển một giải pháp đáp ứng tốt các yêu cầu luôn là thách thức rất lớn cho Business Analyst, thật dễ để viết tài liệu chi tiết cho các nhà phát triển và chuyên viên kiểm thử hiểu.

Các IT Business Analyst chuyên nghiệp thường chuyển giao nhiều hơn những gì được tài liệu hoá cho các nhà phát triển và chuyên viên kiểm thử. Họ tập trung vào giải thích vấn đề đang gặp phải, cần phải giải quyết và tầm nhìn về giải pháp. IT Business Analyst chuyên nghiệp luôn hiểu một cách rõ ràng phạm vi của dự án và giúp đội dự án giới hạn sự mở rộng của phạm vị.

Các Business Analyst phục vụ cho nhiều nhóm khách hàng, tất cả họ có độ ưu tiên và lịch trình khác nhau trong dự án như:

  • Các nhà phát triển và kiểm thử quan tâm nhiều nhất đến tài liệu chi tiết của nghiệp vụ và tài liệu kỹ thuật. Họ cần biết chính xác những gì cần phát triển và những gì cần kiểm thử đó là lý do tại sao họ có xu hướng tập trung vào chi tiết yêu cầu.
  • Các Product Manager, Product Owner quan tâm nhiều nhất đến sản phẩm chuyển giao có thoả mãn các nhu cầu kinh doanh của khách hàng (người trả tiền cho dự án).
  • Khách hàng nội bộ thì quan tâm nhiều đến làm thế nào để giải pháp nhận sẽ được sự hỗ trợ.
  • Các nhà quản lý điều hành thì không quan tâm nhiều đến chi tiết tài liệu nghiệp vụ, tài liệu kỹ thuật. Họ quan tâm đến tổng chi phí, thời gian của dự án, và dự án có mang lại lợi nhuận mới hay không? Tất nhiên, những khách hàng bên ngoài của bạn, người sẽ chi trả cho giải pháp của bạn muốn vấn đề của họ được giải quyết.

Các IT Business Analyst chuyên nghiệp nhận ra rằng họ phải làm nhiều hơn là việc viết yêu cầu rõ ràng cho các nhà phát triển và testers. Họ luôn phải truyền đạt tầm nhìn, phạm vi và lý do tại sao chúng ta phải hoàn thành dự án đến tất cả mọi người.

Bạn có biết chính xác vấn đề bạn đang giải quyết cho các khách hàng của bạn?

Một giải pháp tốt cần minh bạch hướng giải quyết về một vấn đề đã được xác định. Thử hỏi chính bạn xem liệu có bao nhiêu khách hàng của bạn có thể mô tả đầy đủ vấn đề cần bạn giải quyết. Nếu câu trả lời là “Không nhiều” thì bạn cần giao tiếp với họ để làm sáng tỏ vấn đề.

Các IT Business Analyst chuyên nghiệp xác định rõ ràng các vấn đền cần giải quyết, xác định các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và giao tiếp với khách hàng sớm và thường xuyên. Tất cả mọi người cần được nhắc nhở tại sao chúng ta tạo ra giải pháp này? Phát triển phần mềm luôn cần một khoảng thời gian nhất định. Việc lãng quên lý do tại sao chúng ta tạo ra giải pháp này trong giai đoạn đầu là nguyên nhân dẫn dắt sự mở rộng của phạm vi hoặc các kỳ vọng bị bỏ sót. Một IT Business Analyst chuyên nghiệp luôn đảm bảo điều này không diễn ra.

Bạn có sự đồng cảm với các khách hàng của bạn?

Bạn có thật sự hiểu được sự khổ sở mà họ đang trải qua với vấn đề mà đội của bạn đang giải quyết? Một IT Business Analyst chuyên nghiệp dành nhiều thời gian để quan sát (Observation), phân tích các quy trình nghiệp vụ liên quan và trải nghiệm các tình huống cụ thể liên quan đến vấn đề cần được giải quyết. Sự đồng cảm cho phép một Business Analyst tập trung vào các vấn đề trải nghiệm của khách hàng trong các giải pháp đề xuất. Các thời hạn, các ràng buộc về tài nguyên và cân nhắc các phạm vi có thể gây tác động đến hành vi của khách hàng. Tuy nhiên, khi có sự đồng cảm cho phép Business Analyst và khách hàng có chung một tiếng nói trong quy trình phát triển sản phẩm.

Tất cả mọi người thích thú với cuộc họp của bạn? Các cuộc họp của bạn có luôn vui vẻ và thích thú?

Các IT Business Analyst chuyên nghiệp luôn có một danh sách các hạng mục, các mục tiêu cho một cuộc họp được truyền thông rõ ràng. Các IT Business Analyst chuyên nghiệp luôn luôn chuẩn bị các cuộc họp của họ bằng cách chuẩn bị các kỹ thuật tạo thuận lợi phù hợp. Bạn nên sử dụng các kỹ thuật tạo thuận lợi một cách sáng tạo như các trò chơi tương tác để tăng tính tương tác trong các cuộc họp của bạn.

Có phải cuộc họp của bạn có mọi người ngồi xung quanh một cái bàn, trong khi họ làm việc riêng trên laptop hoặc điện thoại của họ? Nếu điều đó xảy ra thì họ không hoàn toàn gắn kết và họ không hoàn toàn tham dự vào cuộc họp của bạn. Đừng ngại lôi kéo mọi người ra khỏi ghế của họ để tham gia phiên thảo luận của bạn trên tấm bảng của phòng họp.

IT Business Analyst là vai trò đặc biệt gắn kết người làm kinh doanh và người làm kỹ thuật để cùng nhau giải quyết các vấn đề mà ở đó người đóng vai trò IT Business Analyst là một nhạc trưởng cung cấp các giải pháp đề xuất và tạo điều kiện thuận lợi. Chính sự độc đáo của vai trò này giúp một IT Business Analyst chuyên nghiệp đảm bảo dự án thành công. Các IT Business Analyst chuyên nghiệp thực hiện công việc truyền thông một cách thường xuyên đến các vai trò có lợi ích khác nhau trong dự án và luôn nhắc nhở tất cả các thành viên về lý do tại sao chúng ta cần hoàn thành các hạng mục của dự án. Xin chúc mừng tất cả các bạn, người đã trả lời một cách rõ ràng các câu hỏi ở trên cho tất cả các dự án. Bạn thật sự là một IT Business Analyst chuyên nghiệp.

Source: APEX Global

Trả lời