Video này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi “Agile là gì?”. Video cũng cung cấp cho bạn cơ sở để có thể hiểu những nguyên lý và giá trị của phương pháp Agile. Nó cũng sẽ giúp bạn và nhóm của bạn làm việc hiệu quả hơn.