Là một người quản lý dự án tôi luôn mong muốn trở thành một nhà quản lý dự án chuyên nghiệp hay một chuyên gia quản lý dự án. Tôi cũng mong muốn tạo lập một môi trường để có thể chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, và thông tin tri thức đến mọi người trong cộng đồng.

Với mục tiêu đó, tôi lập blog apmp.vn này nhằm sưu tầm và chia sẻ những kiến thức, thông tin, công cụ liên quan đến quản lý nói chung và quản lý dự án nói riêng.

Hy vọng bạn sẽ tìm thấy những kiến thức, thông tin hữu ích từ Blog của tôi.

APMP Blog, Summer 2022. apmp.vn@gmail.com