Các kỹ năng cần có để quản lý dự án phần mềm thành công

Trong quản ngành phát triển phần mềm nói riêng và IT nói chung, quản lý dự án là một lĩnh vực phức tạp. Là một project manager, đôi lúc bạn cảm mình như phải chịu trách nhiệm về mọi thứ. Lý do đơn giản là vì hiệu quả công việc của bạn ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công của toàn bộ dự án. Người quản lý dự án không chỉ quản lý các công việc mà quan trọng nhất là hướng dẫn các thành viên hướng tới các mục tiêu chung. Trở thành một nhà quản lý dự án thành công đòi hỏi các phương pháp tiếp cận hiệu quả và nắm vững các kỹ năng cứng và mềm. Trong bài viết này chúng ta hãy xem xét kỹ hơn 5 kỹ năng thiết yếu để trở nên người quản lý dự án thành công, đặc biệt trong lĩnh vực IT, phần mềm.

Nghề quản lý dự án CNTT và những thách thức

Project Manager đóng một vai trò quan trọng trong các công ty IT và cả những công ty non-tech. Tuy vậy, nghề quản lý dự án cũng đối mặt với những thách thức cùng những cơ hội trong bối cảnh có những thay đổi lớn lao do công nghệ và các phương thức làm việc mới cũng như quản lý dự án hiện đại. Hãy cùng xem một bức tranh tổng thể của nghề quản lý dự án, đặc biệt trong lĩnh vực IT.

Các phương pháp quản lý dự án phổ biến

Ngành khoa học quản lý dự án và ứng dụng của nó trong thực tiễn rất rộng lớn. Có rất nhiều phương pháp quản lý dự án khác nhau, và đâu mới là phương pháp phù hợp nhất với dự án của bạn? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quát về các phương pháp quản lý dự án khác nhau và giúp bạn có những so sánh giữa các phương pháp này.