Những yếu tố quan trọng để triển khai dự án ERP thành công

ERP không phải là cái gì đó mới ở Việt Nam, mà ngược lại ERP đã và đang được triển khai rộng rãi ở các doanh nghiệp vừa và lớn. Không thể phủ nhận giá trị mà ERP tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Nhưng triển khai ERP vẫn còn là một thách thức lớn với cả doanh nghiệp và cả đơn vị cung cấp. Triển khai ERP (Enterprise Resource Planning) rất hiếm khi thất bại trong công đoạn xây dựng. Tuy nhiên, các dự án thường xuyên nhận thất bại trong giai đoạn triển khai. Có …