Quản lý thầu phụ

Bàn về câu chuyện này, ta thường nghĩ đến những chuyện tiêu cực. Huê hồng, lãnh địa riêng của ai đó, nhóm lợi ích… Vâng, tiêu cực ở đâu cũng có, nó không loại trừ ngành nghề nào, cũng không phụ thuộc vào chủ sở hữu, và quy mô lớn nhỏ. Nó phụ thuộc vào cách ta quản lý. Có doanh nghiệp ngàn tỷ, tiêu cực hầu như không có. Có doanh nghiệp vài tỷ doanh thu, tiêu cực cũng đầy. Có công ty gia đình, thất thoát do nhân viên tiêu cực mỗi năm lên đến vài chục tỷ. …