Tầm quan trọng của truyền thông trong dự án

Một người quản lý dự án (Project Manager – PM) thành công phải là một người làm công tác truyền thông tuyệt vời! Truyền thông trong quản lý dự án là một kỹ năng mà không bao giờ được hoàn thiện, có thể luôn luôn được cải tiến và là điểm then chốt trong việc khởi đầu một dự án có hiệu quả. Viện quản lý dự án (Project Management Institute – PMI) đề xuất một quản lý dự án nên dành 90% thời gian của họ cho công việc truyền thông. Nguồn: ©2013 Project Management Institute, Inc. Pulse of …

15 câu nói đơn giản giúp một nhà lãnh đạo thành công

Nhà lãnh đạo tài ba luôn tạo ra các mối quan hệ thân thiết với team làm việc của họ và truyền cảm hứng cho nhân viên để tiến xa hơn trong công việc. Hơn nữa, họ còn là người động viên, tạo sự tin tưởng, có một tầm nhìn rõ ràng, đáng tin cậy, cam kết với nhân viên và giúp cho tổ chức tốt hơn. Vì vậy, làm lãnh đạo thường là công việc khó khăn và phức tạp, nhưng chỉ bằng việc sử dụng những câu nói đơn giản của một nhà lãnh đạo thành công sẽ …

Truyền thông trong quản lý dự án

Một người quản lý dự án (Project Manager – PM) thành công phải là một người làm công tact truyền thông tuyệt vời! Truyền thông trong quản lý dự án là một kỹ năng mà không bao giờ được hoàn thiện, có thể luôn luôn được cải tiến và là điểm then chốt trong việc khởi đầu một dự án có hiệu quả. Viện quản lý dự án (Project Management Institute – PMI) đề xuất một quản lý dự án nên dành 90% thời gian của họ cho công việc truyền thông. Nguồn: ©2013 Project Management Institute, Inc. Pulse of …

6 kỹ năng cần thiết cho quản lý dự án chuyên nghiệp

Nhiều năm trước, tôi đã ở Brazil quản lý việc lắp đặt một hệ thống giám sát cho một dự án xây dựng lớn. Như tôi đã nói với trưởng ban quản lý thợ điện làm thế nào một phần của thiết bị sẽ được gắn kết, anh ta nhướng mày và nói: “Anh là ông chủ.” Tôi biết những gì đang xảy ra: Bởi vì tôi là người quản lý dự án, trưởng ban quản lý thợ điện cảm thấy rằng họ không thể bày tỏ sự không đồng ý với tôi, mặc dù anh ta đã làm. Trong …