Tầm quan trọng của tài liệu kiến trúc phần mềm

Tôi đã hỏi nhiều nhà thiết kế kiến trúc phần mềm (Software Architect) mà tôi có dịp tiếp xúc về “Tầm quan trọng của tài liệu kiến trúc hệ thống phần mềm là gì?”. Một vài câu trả lời mà tôi thường nhận được là: Thật sự không quan trọng lắm, việc xây dựng lên một kiến trúc quan trọng hơn. Phần mềm tôi xây lên không lớn lắm nên việc tài liệu lại kiến trúc thì không thật sự quan trọng. Tôi không có thời gian để viết tài liệu kiến trúc, đó là công việc tốn thời gian …