Tìm hiều về phương pháp phát triển phần mềm XP (eXtreme Programming)

Trong số các phương pháp Phát triển Phần mềm Linh hoạt (gọi tắt là Agile) thời kì đầu, chỉ duy nhất có eXtreme Programming (viết tắt XP) là tập trung mọi nỗ lực vào các biện pháp kĩ thuật (technical practices) để làm ra phần mềm chất lượng. Cho đến ngày nay, các kĩ thuật trong XP đã trở nên phổ biến và không thể thiếu, như TDD, Pair-programing, daily standup, refactoring, simple design, chuyển giao liên tục, tích hợp liên tục. Mục đích cuối cùng của XP là phát triển những phần mềm với chất lượng cao nhất, với chi phí thấp nhất, ít lỗi …

Vai trò của ban chỉ đạo dự án trong quy trình Prince2

Nhà tài trợ dự án đóng một vai trò quan trọng trong việc ủy nhiệm và ủy quyền cho các dự án. Tuy nhiên, hầu hết tại các môi trường công việc mà vai trò và trách nhiệm đi kèm thường không rõ ràng, thì nhà tài trợ phải tự thiết lập những công việc mà họ sẽ thật sự gánh vác. Thật không may, nhiều nhà quản lý dự án thấy rằng những trách nhiệm giả định này thường thiếu đi những gì họ thực sự cần để hoàn thành dự án một cách thành công. Bài viết này …

Có thực sự cần thực hiện Sprint Retrospective không?

Scrum yêu cầu nhóm phải thực hiện một buổi Cải tiến ở cuối mỗi Sprint. Còn trong hầu hết các khóa Certified ScrumMaster, tôi luôn bị hỏi liệu điều này có thực sự cần thiết không. Thường thì câu hỏi của mọi người xoay quanh vài lý do: Nhóm của tôi làm quá tốt, chúng tôi hiếm khi cần phải cải tiến gì, vì vậy chúng tôi không muốn làm. Chúng tôi thấy các buổi Cải tiến buồn tẻ, vì vậy chúng tôi không muốn làm. Chúng tôi quá bận với các công việc thực sự (hoặc các buổi Cải …

Tổ chức họp nhóm hàng ngày trong quy trình Scrum

Trong phương pháp Scrum, vào mỗi ngày trong một sprint, team đều tổ chức các cuộc họp hàng ngày, gọi là “daily scrum”. Cuộc họp thường tổ chức vào cùng 1 thời gian và địa điểm. Tốt nhất là cuộc họp nên diễn ra vào buổi sáng để định hình các công việc cần làm trong ngày. Mỗi cuộc họp kéo dài tối đa 15 phút, điều này giúp mọi thứ diễn ra nhanh chóng và gọn gàng. Có một câu chuyện cười về một con gà và một con heo mô tả sự khác biệt giữa commitment và involvement …

Tìm hiểu vai trò Scrum Master trong quy trình Scrum

Scrum Master là người có trách nhiệm đảm bảo cho Scrum team vận hành bởi các giá trị của phương pháp Scrum và thực thi nó. Scrum Master được xem như người hướng dẫn cho team, giúp cho team làm tốt nhất công việc của mình. Scrum Master còn được xem như là một process owner (người chủ tiến trình dự án) cho team, tạo ra thế cân bằng với một nhân vật khác cũng đóng vai trò rất quan trọng trong dự án, là Product Owner. Scrum Master làm tất cả mọi việc nhằm giúp team hoạt động hiệu …