Agile, Scrum, và sự ảnh hưởng của văn hóa Phương đông

Bài viết này bắt nguồn từ buổi cafe khá thú vị với một người đang làm vị trí Agile Coach (Huấn luyện viên Agile) cho một hệ thống ngân hàng lớn nhất nước Úc. Một trong những chủ đề chúng tôi đã thảo luận lúc đó là về việc thực …

Các nguyên tắc và giá trị cốt lõi trong Agile

Phát triển Linh hoạt (Agile Development) làm một thuật ngữ có nguồn gốc từ Tuyên Ngôn Phát triển Phần mềm Linh hoạt (Tuyên ngôn Agile – Manifesto for Agile Software Development), tuyên ngôn này được soạn thảo năm 2001 bởi một nhóm gồm các tác giả của Scrum, Extreme Programming (XP), Dynamic Systems …

Sử dụng Scrum Task Board để tổ chức công việc

Khi làm phương pháp Scrum, chúng ta sẽ thể hiện sprint backlog bằng cách trình bày nó lên một cái bảng gọi là Scrum Task Board. Các thành viên trong team sẽ liên tục cập nhật task board xuyên suốt sprint; nếu ai đó nghĩ ra một task mới (ví …