Agile, Scrum, và sự ảnh hưởng của văn hóa Phương đông

Bài viết này bắt nguồn từ buổi cafe khá thú vị với một người đang làm vị trí Agile Coach (Huấn luyện viên Agile) cho một hệ thống ngân hàng lớn nhất nước Úc. Một trong những chủ đề chúng tôi đã thảo luận lúc đó là về việc thực hiện Agile ở Châu Á. Anh chàng huấn luyện viên này đã rất ngạc nhiên khi không thấy có bất kỳ một ngân hàng châu Á nào hoàn toàn Agile – tức là thực hiện Agile trong công ty ở mọi cấp bậc, từ quản lý cho đến nhân viên …

Các nguyên tắc và giá trị cốt lõi trong Agile

Phát triển Linh hoạt (Agile Development) làm một thuật ngữ có nguồn gốc từ Tuyên Ngôn Phát triển Phần mềm Linh hoạt (Tuyên ngôn Agile – Manifesto for Agile Software Development), tuyên ngôn này được soạn thảo năm 2001 bởi một nhóm gồm các tác giả của Scrum, Extreme Programming (XP), Dynamic Systems Development Method (DSDM – Phương pháp Phát triển Hệ thống Linh động), và Crystal; đại diện của phát triển hướng-tính-năng (FDD,  Feature-Driven Development); và một vài nhà lãnh đạo khác trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm. Tuyên ngôn Agile đã tổng kết ra một số giá trị và nguyên …

12 nguyên tắc cốt lõi trong Agile

“12 nguyên tắc trong Agile” và “tuyên ngôn của Agile” là những phần cốt lõi trong Agile. “Tuyên ngôn của Agile” có thể chung chung và “cao cấp” nhưng 12 nguyên tắc trong Agile sẽ mang tính thực tiễn nhiều hơn. Thỏa mãn yêu cầu của khách hàng thông qua việc giao hàng sớm và liên tục Giao phần mềm chạy được cho khách hàng một cách thường xuyên (giao hàng tuần hơn là hàng tháng) 2 nguyên tắc trên mình gom lại với nhau vì cơ bản nó chia sẻ ý tưởng giống nhau là giao hàng sớm, liên …

Quản lý dự án Agile là gì?

Khi nói về các vai trò trong quản trị dự án Agile, hầu hết các quy trình Agile – ví dụ Scrum – không có người đóng vai trò Quản trị Dự án (PM). Vai trò và trách nhiệm của “người quản trị dự án” Agile được chia sẻ cho mọi người trong dự án, gồm Nhóm Phát triển, ScrumMaster và Product Owner. Các dự án Agile được quản lý như thế nào? Trong phát triển Agile, Scrum tiêu biểu cho quản trị dự án Agile. Vì vậy ta sẽ dùng Scrum như một phương pháp mẫu để trả lời …

Sử dụng Scrum Task Board để tổ chức công việc

Khi làm phương pháp Scrum, chúng ta sẽ thể hiện sprint backlog bằng cách trình bày nó lên một cái bảng gọi là Scrum Task Board. Các thành viên trong team sẽ liên tục cập nhật task board xuyên suốt sprint; nếu ai đó nghĩ ra một task mới (ví dụ: Test snark code trên Windows 8.1), cô ấy sẽ viết nó ra một cái card và dán nó lên bảng. Trước hoặc trong daily scrum, việc ước lượng sẽ được thay đổi (lên hoặc xuống), và các card sẽ được di chuyển từ ô này sang ô khác trong …