Tìm hiểu về phương pháp sơ đồ mạng lưới PERT

Kỹ thuật ước lượng và đánh giá chương trình hay Kỹ thuật ước lượng và đánh giá dự án, thường viết tắt là PERT – Program and Evaluation Review Technique (theo nguyên gốc tiếng Anh), là một công cụ thống kê được sử dụng trong quản lý dự án, được thiết kế để phân tích và ước tính thời lượng thực hiện công tác (công việc) trong các dự án mà công tác (công việc) có thời lượng không xác định trước. (thời lượng công việc là yếu tố công việc tham gia vào việc hoàn thành toàn bộ dự …

Các bước lập và quản lý tiến độ dự án

Công tác xây dựng tiến độ tổng thường là một trong những hoạt động khó khăn mà các nhà quản lí dự án đều phải đối mặt. Việc xây dựng tiến độ thường bao hàm nhiều yếu tố nghệ thuật hơn là yếu tố khoa học, và kết quả của các dự án thường chứng mình điều này. Nếu bạn theo 6 bước cơ bản dưới đây thì lập tiến độ công việc dự án sẽ không còn là một điều quá khó khăn nữa. Một trong những trở ngại đặt ra là các thành viên của một nhóm làm dự …