Phân biệt giữa vai trò người Quản lý sản phẩm và người Quản lý dự án

Hai vai trò người quản lý sản phẩm – Product Manager và Người quản lý dự án – Project Manager thường gây nhầm lẫn, ngay cả ở những công ty công nghệ lớn. Điều này cũng dễ hiểu, bởi cả hai vai trò này khác nhau chỉ đúng hai từ Sản phẩm – “Product” và Dự án – “Project”. Trong rất nhiều tổ chức, trách nhiệm của hai vai trò này chồng chéo lên nhau. Trong một số trường hợp thì cùng một người nhưng cùng lúc đảm nhận cả hai vai trò. Sự khác biệt giữa “Sản phẩm – Product” …