Bản tuyên bố dự án và phạm vi dự án

Ngay cả khi đã có một bản tuyên bố nội dung hoạt động, nhà quản lý dự án và những người có vai trò chính vẫn phải tìm hiểu chi tiết về phạm vi dự án. Một phương pháp xác định phạm vi dự án là để cho các thành phần liên quan và những người tham gia vào dự án thực hiện một bài tập tư duy nhằm mô tả những gì nên và không nên đưa vào dự án. Hãy xem xét ví dụ sau: Công ty sản xuất giá treo Amalgamated đang gặp khó khăn: chi phí …

Kick-Off dự án và những điều cần chú ý

Nếu bạn nhận được một dự án mới từ tổ chức, trách nhiệm của một Quản lý dự án là làm sao để dự án hoàn thành thành công. Sự hoàn thành cần được hiểu là sản phẩm chuyển giao đúng phạm vi được mô tả, trong thời hạn và ngân sách cho phép. Nếu có bất cứ vấn đề nào bất ngờ xuất hiện và gây ra mối đe doạ cho dự án và có thể gây ra sự thất bại cho dự án của bạn. Bạn đã sẵn sàng để đối phó với điều đó chưa? Quản lý …