Xây dựng đội nhóm và những quy tắc mới khi thực hiện quản lý dự án theo mô hình Agile/Lean

Gần đây, tôi đã đọc một cuốn sách mới mang tên “Team of Teams – New Rules of Engagement for a Complex World” (Tạm dịch: Nhóm của các nhóm – Các Quy tắc mới về sự cam kết trong một thế giới đầy phức tạp) của Đại tướng Stanley McChrystal. …