Xây dựng đội nhóm và những quy tắc mới khi thực hiện quản lý dự án theo mô hình Agile/Lean

Gần đây, tôi đã đọc một cuốn sách mới mang tên “Team of Teams – New Rules of Engagement for a Complex World” (Tạm dịch: Nhóm của các nhóm – Các Quy tắc mới về sự cam kết trong một thế giới đầy phức tạp) của Đại tướng Stanley McChrystal. Tôi rất muốn chia sẻ một số trích đoạn yêu thích của mình trong cuốn sách của đại tướng, đồng thời đưa ra một lời bình ngắn gọn về việc mỗi phần trong cuốn sách liên quan đến việc quản lý dự án như thế nào. Để cho ngắn gọn, …