Mô hình hợp tác PPP trong triển khai các dự án nhà nước

Được coi là “cây đũa thần” trong huy động đầu tư vào nhiều công trình, kết cấu hạ tầng giao thông của quốc gia, mô hình Đối tác công – tư (PPP) đang được nhiều nước áp dụng và thành công đáng kể. PPP là gì? PPP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Public – Private – Partnership, tiếng Việt có nghĩa là Đối tác công – tư. Thuật ngữ này xuất hiện đầu tiên ở Mỹ từ những năm 1950. Sau đó dần phổ biến ở nhiều nước và được hiểu là sự hợp tác giữa nhà …