Tìm hiểu về các hình thức đấu thầu

Khi tham gia đấu thầu, bạn băn khoăn về các gói thầu? Hình thức đấu thầu? Bạn không biết lựa chọn hình thức đấu thầu nào phù hợp với công ty mình? Sau đây là quy định của pháp luật về các hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi: (Điều 20 luật đấu thầu) Đấu thầu rộng rãi là hình thức đấu thầu không han chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự. Đây là hình thức lựa chọn được nhà thầu tốt nhất mang tính cạnh tranh cao. Tuy nhiên, hình thức này cũng mang lại …

6 vấn đề then chốt cần cải thiện trong Quản lý hợp đồng xây dựng

Theo các chuyên gia của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), để thúc đẩy quản lý hợp đồng thi công xây dựng Việt Nam hướng tới chuẩn quốc tế, nên chú trọng cải thiện 6 vấn đề then chốt: Hồ sơ mời thầu tại thời điểm đấu thầu và tài liệu hợp đồng tại thời điểm ký kết, các điều khoản về chỉ dẫn và quyết định, thủ tục đánh giá đối với các công việc phát sinh/thay đổi/điều chỉnh và gia hạn thời gian hoàn thành, chuẩn hóa quy trình thanh toán giai đoạn, kiểm tra …