Tầm quan trọng của quản lý cấu hình trong dự án phần mềm

Cho dù đã được cải tiến nhưng chất lượng vẫn đi xuống, nguyên nhân chủ yếu là do việc quản lý cấu hình. Ở giai đoạn test tích hợp, nếu xuất hiện Degrade chắc chắn Tester hay Dev đều sợ toát hết mồ hôi. Nếu bạn đang nâng cấp version …

Vai trò của người quản lý chất lượng trong dự án Agile

Vai trò và trách nhiệm của Quản lý đảm bảo chất lượng (QA Manager) đã thay đổi rất nhiều trong vài năm qua, chủ yếu là do nhiều công ty chuyển sang các phương pháp phát triển Agile, nơi có các nhóm Agile làm việc cùng nhau để thực hiện …

Kỹ sư đảm bảo chất lượng phần mềm

Dù đã có mặt trong không ít dự án và công ty phần mềm (PM) tại VN, vai trò của các kỹ sư (KS) chất lượng (Quality Assurance – QA) vẫn còn mơ hồ đối với một số người. Ngay cả trong giới CNTT vẫn hiểu nhầm các KS này …

Quản lý chất lượng dự án phần mềm

Quản lý chất lượng phần mềm là vấn đề không mới nhưng theo một số đánh giá là còn yếu của các công ty phần mềm Việt Nam. Một số công ty trong nước hiện đã đạt các chuẩn quốc tế CMM/CMMI trong nâng cao năng lực và quản lý …