Quản lý cấu hình trong dự án phần mềm

Thực tế, có khá nhiều định nghĩa hoặc khái niệm khác biệt về quản lý cấu hình, tuy rằng chúng vẫn có những điểm chung cơ bản. Trong phạm vi bài viết, chúng tôi muốn phần nào làm sáng tỏ một số định nghĩa và thuộc tính cơ bản của quản lý cấu hình trong quy trình sản xuất phần mềm. Những ai quan tâm đến quy trình sản xuất phần mềm, chắc hẳn không ít lần gặp khái niệm về quản lý cấu hình (Configuration Management). Ta dễ dàng tìm thấy các yêu cầu về quản lý cấu hình …