Bản tuyên bố dự án và phạm vi dự án

Ngay cả khi đã có một bản tuyên bố nội dung hoạt động, nhà quản lý dự án và những người có vai trò chính vẫn phải tìm hiểu chi tiết về phạm vi dự án. Một phương pháp xác định phạm vi dự án là để cho các thành phần liên quan và những người tham gia vào dự án thực hiện một bài tập tư duy nhằm mô tả những gì nên và không nên đưa vào dự án. Hãy xem xét ví dụ sau: Công ty sản xuất giá treo Amalgamated đang gặp khó khăn: chi phí …