Mức lương của quản lý dự án có chứng chỉ PMP

Dựa theo cuộc khảo sát mức lương của PMI với hơn 26000 Quản lý dự án có chứng chỉ PMP tại 34 quốc gia trên toàn thế giới, đưa ra danh sách mức lương đáng mơ ước Earning Power: Project Management Salary Survey, Ninth Edition được coi là bản báo cáo của PMI về mức lương của các Quản lý dự án với chứng chỉ PMP trên khắp thế giới. Phiên bản thứ 9 là phiên bản mới nhất, được phát hành vào năm 2015, hãy cùng xem quốc gia nào có mức lương cao nhất? Danh sách 34 quốc …