Quản lý công việc với Trello

Trello là một công cụ để phối hợp công việc hiệu quả giúp cho mọi người trong team chỉ cần nhìn qua là biết được có những đầu việc nào, ai đang làm gì, và làm đến giai đoạn nào rồi. Trello giúp bạn quản lý công việc một cách trực tuyến, đơn giản và hiệu quả. Trello được xây dựng dựa trên phương pháp quản lý dự án Kanban – tức là quản lý công việc trực quan theo các đầu công việc. Trello là một công cụ Freemium, tức là bạn có thể xài miễn phí cho các tính năng cơ bản. Chỉ khi …

Top phần mềm quản lý dự án

Bạn đang tìm kiếm phần mềm quản lý dự án tốt? Một lựa chọn cho các phần mềm được đề nghị để tải về sẽ hỗ trợ và đóng góp cho các hoạt động quản lý dự án của bạn, bao gồm cả các phần mềm và các công cụ tiên tiến để quản lý các hoạt động kinh doanh phức tạp có tổ chức rộng khắp. Phần mềm quản lý dự án Microsoft Office Project MS Project của Microsoft (MS) là một chương trình có khả năng rất lớn, được ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực khác …