Các cấp độ của nhà lãnh đạo

Bài viết này giải thích 5 cấp độ của nhà lãnh đạo theo tác giả John Maxwell một cách đầy thực tế. Sau khi đọc bài viết này, mong rằng bạn sẽ hiểu được những triết lý của nghệ thuật lãnh đạo. NỀN TẢNG TRÌNH ĐỘ LÃNH ĐẠO Cho dù chúng ta đang nói về một người đàn ông kinh doanh, một huấn luyện viên bóng đá hay một giáo viên; thì tựu chung lại họ đều là những nhà lãnh đạo. Nhưng ở cấp độ lãnh đạo nào, họ đối xử với nhân viên như thế nào, họ nghĩ …

Thế giới quản trị và những nghịch lý

Thế giới luôn mang lại cho chúng ta những điều thú vị, bởi sự bí ẩn của tương lai, cũng như những nghịch lý khiến chúng ta rất khó giải thích. Là nhà quản lý dự án chuyên nghiệp, chúng ta cũng cần phải biết được quản trị doanh nghiệp là gì để có thể đồng hành cùng Lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện những mục tiêu chung. Bài viết về 3 nghịch lý trong thế giới quản trị này sẽ mang lại góc nhìn thêm về quản trị cho bạn. Với những nhà quản trị, hay doanh nhân chọn …

Nhà lãnh đạo doanh nghiệp: kỹ năng và phẩm chất cần có

Công việc quản lý dự án cũng đòi hỏi nhiều kỹ năng của các “Nhà lãnh đạo” để có thể quản lý công việc và dẫn dắt nhóm dự án đi đến thành công. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn về “Thế nào là nhà lãnh đạo”, biết được những phẩm chất, kỹ năng cần thiết của một nhà lãnh đạo sẽ giúp ích rất nhiều khi bạn thực hiện quản lý dự án. Hiện nay khái niệm “nhà lãnh đạo” đang bị ngộ nhận và nhầm lẫn với nhiều khái niệm khác mà đặc biệt …