Tìm hiểu về nhóm phát triển trong quy trình Scrum

Một nhóm phát triển scrum (scrum development team) không chỉ rõ bất kỳ một vai trò cụ thể nào như lập trình viên, người thiết kế, người kiểm thử hay kiến trúc sư phần mềm. Mọi thành viên trong nhóm làm việc cùng nhau để hoàn thành các công việc mà cả nhóm cam kết phải hoàn thành trong một sprint. Một team thường có 5 đến 9 người. Thường người ta sẽ không tăng số lượng thành viên trong một team lên hơn nữa mà sẽ duy trì dạng team trong team. Bằng cách đó, chúng ta có thể …

Xây dựng tổ chức quản lý dự án

Trong giai đoạn cạnh tranh toàn cầu, các tổ chức đều tranh thủ vận dụng các phương thức quản lý tối ưu nhất nhằm đạt được các mục tiêu mong muốn và hiệu quả thu được tốt nhất. Trong các phương thức quản lý chính thống, phải nói đến trào lưu áp dụng quản lý dự án để hoàn thành các mục tiêu đề ra của tổ chức, đặc biệt khi mục tiêu càng phức tạp, phạm vi dự án càng rộng thì việc áp dụng chuẩn mực quản lý dự án là càng cấp thiết. Tuy nhiên, áp dụng …