Tìm hiều về phương pháp phát triển phần mềm XP (eXtreme Programming)

Trong số các phương pháp Phát triển Phần mềm Linh hoạt (gọi tắt là Agile) thời kì đầu, chỉ duy nhất có eXtreme Programming (viết tắt XP) là tập trung mọi nỗ lực vào các biện pháp kĩ thuật (technical practices) để làm ra phần mềm chất lượng. Cho đến ngày nay, các kĩ thuật trong XP đã trở nên phổ biến và không thể thiếu, như TDD, Pair-programing, daily standup, refactoring, simple design, chuyển giao liên tục, tích hợp liên tục. Mục đích cuối cùng của XP là phát triển những phần mềm với chất lượng cao nhất, với chi phí thấp nhất, ít lỗi …

Hiểu thế nào cho đúng về Cross-Functional trong nhóm làm việc theo quy trình Scrum

Nhóm Scrum có hai đặc điểm cực kì quan trọng là: tự tổ chức (self-organizing) và liên chức năng (cross-functional). Về tự tổ chức, tự quản, tự định hướng thì dễ hiểu, nhưng thế nào là “liên chức năng”? Bài này mong muốn chỉ ra  một số hiểu lầm thường gặp, cũng như đào sâu thêm về khái niệm này trong phạm vi Scrum Framework để người học và thực hành Scrum đỡ bị rơi vào các nghịch lí khi cố gắng đối lập Scrum với những gì hiện có. Có người bảo “cá nhân trong nhóm liên chức năng …

Các mô hình phát triển phần mềm

Cũng như mọi ngành sản xuất khác, qui trình là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng đem lại sự thành công cho các nhà sản xuất phần mềm, nó giúp cho mọi thành viên trong dự án từ người cũ đến người mới, trong hay ngoài công ty đều có thể xử lý đồng bộ công việc tương ứng vị trí của mình thông qua cách thức chung của công ty, hay ít nhất ở cấp độ dự án. Có thể nói qui trình phát triển/xây dựng phần mềm (Software  Development/Engineering Process – SEP) có tính chất …