Xây dựng bản kế hoạch dự án CNTT

Quản lý dự án là một công việc đầy thách thức đòi hỏi Project Manager cần phải có kế hoạch cụ thể để đưa dự án đi đến thành công. Một trong những yếu tốt quan trọng cho sự thành công của một dự án là bản kế hoạch quản lý dự án được phát triển tốt. Bài viết này cung cấp cho các bạn các bước cần có để phát triển một kế hoạch quản lý dự án CNTT, và lý giải cho bạn biết tại sao các thành phần của bản kế hoạch lại quan trọng đến như …