Hướng dẫn dành cho người quản lý lập kế hoạch một dự án

Trở thành người quản lý dự án cũng giống như khi một nghệ sĩ tung hứng nhiều chiếc đĩa trên không cùng một lúc — không hề dễ dàng. Những yêu cầu liên tục về thời gian, theo dõi mọi người, áp lực hoàn thành khối lượng công việc trong một khoảng thời gian ngắn đến mức không tưởng cùng nhiều điều khác. Nhưng đó cũng là một vai trò thiết yếu mang đến giá trị đặc trưng cho công ty của bạn. Trên thực tế, theo một nghiên cứu của PricewaterhouseCoopers, hơn 60% dự án thất bại có liên quan …

Các phương pháp lập kế hoạch

Có nhiều phương pháp lập kế hoạch khác nhau, mỗi phương pháp có những ưu, nhược điểm riêng và tùy từng tình huống mà sử dụng. Một số phương pháp lập kế hoạch được biết đến như Phương pháp lập kế hoạch từ trên xuống (Top-down) Phương pháp lập kế hoạch từ dưới lên (Bottom-up) Phương pháp lập kế hoạch theo thời kỳ (Stages) Phương pháp lập kế hoạch kết hợp (Combined) Lập kế hoạch từ trên xuống Chiến lược này dựa trên đánh giá và kinh nghiệm của các nhà quản trị cấp cao và cấp trung cũng như …

Chỉ dẫn lập kế hoạch hiệu quả

Nhiều nhà quản lý giành thời gian “quý báu” của mình ở công ty để nghiên cứu và giải quyết các vấn đề. Đối với những nhà quản lý như vậy, cũng như đối với nhiều người trong số chúng ta, cảm thấy thật khó mà ngồi yên một chỗ và có cái nhìn nghiêm túc về những gì chúng ta muốn thực hiện cũng như cách thức tiến hành chúng. Điều được quan tâm là tiến hành công việc như thế nào. Tuy nhiên một trong những sự khác biệt chính giữa nhà quản lý trẻ với nhà quản …

Lập kế hoạch dự án nhỏ

Đặc trưng của dự án mini là nó do một người hoàn toàn chịu trách nhiệm từ bước phát kiến ý tưởng tới bước đánh giá tổng kết, tuy người này vẫn phối hợp với các đối tượng khác liên quan trong thời gian thực hiện dự án. Lập kế hoạch dự án mini theo quy trình 5 bước 1) Tìm kiếm ý tưởng về dự án Cá nhân bắt dầu bằng việc nêu ra các ý tưởng ban đầu. Câu hỏi giúp kích thích ý tưởng tốt là: “Điều gì là quan trọng dối với bản thân bạn hay …

Các bước lập kế hoạch cho một dự án

Lập kế hoạch dự án hiệu quả = Sự định hướng và Sự hoàn hảo Khả năng lập kế hoạch dự án, bao gồm các loại dự án lớn, nhỏ, đơn giản hay phức tạp, đóng vai trò thiết yếu trong môi trường kinh doanh ngày nay. Nếu không có những công cụ hỗ trợ cho công việc này, người ta thường cảm thấy lúng túng, tiến hành một cách “tùy cơ ứng biến”, đi chệch mục tiêu mong muốn; từ đó dẫn đến những thành công muộn màng, những kỳ hạn bị chậm trễ , hoặc thất bại hoàn …