Tìm hiều về KANBAN

Kanban, trong tiếng Nhật nghĩa là bảng/bảng thông báo, là một khung làm việc Agile phổ biến được nhiều nhóm dự án dùng trong hoạt động quản trị dự án. Kanban dùng các bảng hoặc thẻ để trực quan hóa trạng thái công việc giúp nhóm nhanh chóng và dễ dàng thấy được việc gì cần làm, việc gì đang làm, việc gì đã làm xong. Công việc được hiển thị một cách trực quan trên các thẻ giúp đơn giản hóa khối lượng và tiến độ công việc cho các nhóm phát triển phần mềm. Những thẻ này đóng …

Kỹ năng cần thiết của một quản lý dự án chuyên nghiệp

Bạn đang thâm nhập thị trường tìm việc, tìm kiếm những cơ hội để phát triển nghề nghiệp hoặc đang có kế hoạch học chuyên môn về quản lý dự án. Nếu bạn đang tìm cách tiếp cận để trở thành một nhà quản lý dự án chuyên nghiệp, chắc chắn bạn sẽ tự hỏi làm thế nào để thể hiện CV về quản lý dự án của mình thật sự nổi bật?  Bạn thắc mắc những kỹ năng cần phải có của một Project Manager chuyên nghiệp chính xác là những điều gì… Ở vai trò là một Project …