Bạn sẽ đổ lỗi cho ai khi dự án thất bại?

Việc chấp nhận thất bại không phải là điều dễ dàng. Nhưng trước hết chúng ta phải xác định được thất bại là gì? Thật không dễ để định nghĩa nó. Nhưng chúng ta có thể hiểu một cách nôm na là khi chúng ta không đạt được mục tiêu kinh doanh đã đặt ra đó có thể gọi là thất bại, thất bại chính trong những dự định, những kế hoạch mà chúng ta đặt ra. Hay giống như một phần mềm hoạt động nhưng lại không mang lại kết quả như mong muốn. Thất bại có thể là …

Phong Cách Lãnh Đạo “Trao Quyền Quyết Định”

Trong nhiều phong cách lãnh đạo phong phú, “Trao quyền quyết định” là phong cách đáng chú ý hơn cả. Từ ”Laissez Faire” trong tiếng Pháp, nghĩa đen của nó là “Để cho họ tự làm đi”. “Laissez Faire” là một mệnh lệnh, mang nghĩa ‘để cho họ tự làm’. Cả hai hình thức đều được sử dụng khi đề cập đến phong cách lãnh đạo này. Sự Tham Gia Trong hầu hết các phong cách lãnh đạo và quản lý khác nhau, sự tham gia của người nhân viên là việc tối quan trọng. Phong cách lãnh đạo độc …

Thế giới quản trị và những nghịch lý

Thế giới luôn mang lại cho chúng ta những điều thú vị, bởi sự bí ẩn của tương lai, cũng như những nghịch lý khiến chúng ta rất khó giải thích. Là nhà quản lý dự án chuyên nghiệp, chúng ta cũng cần phải biết được quản trị doanh nghiệp là gì để có thể đồng hành cùng Lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện những mục tiêu chung. Bài viết về 3 nghịch lý trong thế giới quản trị này sẽ mang lại góc nhìn thêm về quản trị cho bạn. Với những nhà quản trị, hay doanh nhân chọn …

Nhà lãnh đạo doanh nghiệp: kỹ năng và phẩm chất cần có

Công việc quản lý dự án cũng đòi hỏi nhiều kỹ năng của các “Nhà lãnh đạo” để có thể quản lý công việc và dẫn dắt nhóm dự án đi đến thành công. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn về “Thế nào là nhà lãnh đạo”, biết được những phẩm chất, kỹ năng cần thiết của một nhà lãnh đạo sẽ giúp ích rất nhiều khi bạn thực hiện quản lý dự án. Hiện nay khái niệm “nhà lãnh đạo” đang bị ngộ nhận và nhầm lẫn với nhiều khái niệm khác mà đặc biệt …