Sự khác nhau giữa Kiến trúc sư giải pháp và Kiến trúc sư phần mềm

Có nhiều bạn gởi câu hỏi cho chúng tôi thông qua website. Có một câu hỏi rất thú vị: “ Đâu là điểm khác biệt giữa Solution Architect – Kiến trúc sư giải pháp và Software Architect – Kiến trúc sư phần mềm? ”. Và cũng có nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí này, chính vì vậy nên các nhà phát triển – developer chọn kiến trúc hệ thống làm hướng đi nghề nghiệp của mình. Chắc hẳn sẽ có nhiều bạn khác muốn đặt câu hỏi tương tự nên chúng tôi xin trả lời thông quan …