Quản lý dự án: Những con số biết nói

Số liệu trong quản lý dự án là một chủ đề hết sức nhàm chán, nhưng dù ở tư cách là thành viên trong một ban quản lý dự án (PMO – Project Management Office), hay với tư cách là một nhà quản lý, sự thành công của dự án sẽ bị phụ thuộc rất nhiều vào việc bạn đã có được một chương trình đo lường số liệu đúng lúc, đúng chỗ hay chưa. Bài viết này có thể giúp bạn tạo ra chương trình đo lường số liệu cho riêng mình, hoặc đánh giá xem liệu chương trình …