Kick-Off dự án và những điều cần chú ý

Nếu bạn nhận được một dự án mới từ tổ chức, trách nhiệm của một Quản lý dự án là làm sao để dự án hoàn thành thành công. Sự hoàn thành cần được hiểu là sản phẩm chuyển giao đúng phạm vi được mô tả, trong thời hạn và ngân sách cho phép. Nếu có bất cứ vấn đề nào bất ngờ xuất hiện và gây ra mối đe doạ cho dự án và có thể gây ra sự thất bại cho dự án của bạn. Bạn đã sẵn sàng để đối phó với điều đó chưa? Quản lý …