Quản lý dự án game và những kinh nghiệm

Quản lý một dự án game không dễ. Tương tự qui trình quản lý phát triển phần mềm, các nhà quản lý luôn gặp những khó khăn không chỉ nằm ở yếu tố chuyên môn mà còn ở yếu tố con người. Với một dự án game lớn và kéo dài, việc thông hiểu, định hướng các nhân viên làm việc cũng như đề ra những phương pháp xử lý khi dự án có sự thay đổi là điều vô cùng quan trọng. Heather Maxwell Chandler, nhà sáng lập hãng Media Sunshine chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn cho …