Kỹ sư đảm bảo chất lượng phần mềm

Dù đã có mặt trong không ít dự án và công ty phần mềm (PM) tại VN, vai trò của các kỹ sư (KS) chất lượng (Quality Assurance – QA) vẫn còn mơ hồ đối với một số người. Ngay cả trong giới CNTT vẫn hiểu nhầm các KS này là một dạng hoặc tên gọi khác của KS kiểm định PM (Tester). Vậy KS chất lượng – họ là ai? Làm những công việc gì? Cần những kỹ năng gì? Và họ giúp ích gì cho các dự án? Sự khác nhau giữa KS chất lượng và KS kiểm …