Đánh giá tính khả thi của dự án với chỉ số NPV và IRR

Trong việc phân bổ nguồn vốn, ta có thể sử dụng rất nhiều phương pháp khác nhau để đánh giá một dự án. Mỗi phương pháp đều có những ưu nhược điểm riêng. Trong bài viết này tôi xin đưa ra một số nhận định về việc sử dụng hai …

Tìm hiểu về phương pháp sơ đồ mạng lưới PERT

Kỹ thuật ước lượng và đánh giá chương trình hay Kỹ thuật ước lượng và đánh giá dự án, thường viết tắt là PERT – Program and Evaluation Review Technique (theo nguyên gốc tiếng Anh), là một công cụ thống kê được sử dụng trong quản lý dự án, được …

Biểu thị trạng thái của dự án với phương pháp “Đèn giao thông”

Có thể thấy được các báo cáo hiện trạng dự án đều có những điểm chung. Nếu bạn sắp phải lập một bản báo cáo như vậy hay sử dụng một đồ thị để biểu hiện toàn bộ dự án, và muốn sử dụng phương pháp “đèn giao thông” để …

Quản lý dự án: Những con số biết nói

Số liệu trong quản lý dự án là một chủ đề hết sức nhàm chán, nhưng dù ở tư cách là thành viên trong một ban quản lý dự án (PMO – Project Management Office), hay với tư cách là một nhà quản lý, sự thành công của dự án …

Sử dụng Kanban để quản lý công việc cá nhân hiệu quả

Khi bắt đầu quá trình khởi nghiệp, ngoài chuyên môn nghề nghiệp, hầu hết các founder đều phải đối diện với nhiều công việc cùng một lúc. Nhưng kĩ năng làm việc đa nhiệm có lẽ là một trong những kĩ năng khó đạt được nhất trong cuộc sống hiện …

Tìm hiểu về Quy trình quản lý dự án PRINCE2

Tôi thường được hỏi câu hỏi về các phương pháp Prince2, vì vậy tôi nghĩ rằng tôi nên ghi lại một vài ghi chú về nó. Dự án quản lý phương pháp PRINCE2 bắt đầu cuộc sống trong năm 1975 là PROMPT2 (dự án, tài nguyên, tổ chức, quản lý …

Tìm hiểu về Breakdown Structure và những áp dụng trong thực tế

Trong cuốn sách “Wealth of Nations” (tạm dịch: Của cải của các quốc gia), nhà kinh tế học Adam Smith đã chủ trương phân chia quá trình sản xuất hàng hóa thành các nhiệm vụ nhỏ mà có thể được tuân thủ theo những hướng dẫn đơn giản: “Tại sao …