Công nghệ B.I.M trong quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ông Lê Như Thạch – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons chia sẻ việc ứng dụng mô hình thông tin xây dựng B.I.M trong việc thiết kế, thi công và quản lý xây dựng. – Mô hình thông tin xây dựng B.I.M có đặc điểm gì nổi bật, thưa ông?– B.I.M (Building Information Modeling) là quá trình tạo lập và sử dụng mô hình thông tin trong các giai đoạn thiết kế, thi công và vận hành, bảo trì của công trình.Trong xây dựng, các thông tin về kích thước, thông số kỹ thuật, giá …