Phương pháp quản lý chất lượng DMADV là gì?

DMADV là một phương pháp quản lý chất lượng Six Sigma được sử dụng để thiết kế các quy trình mới, với mục tiêu cung cấp sản phẩm cuối cùng cho khách hàng một cách chính xác. Mục tiêu của phương pháp DMADV là tạo ra một sản phẩm chất lượng cao, luôn chú trọng đến khách hàng và nhu cầu của khách hàng trong mỗi giai đoạn của dự án. Mỗi chữ cái của từ viết tắt DMADV là một trong năm giai đoạn chính của quá trình cải tiến dự án.   SIX SIGMA Six Sigma là phương pháp cải …

Tìm hiểu về chu trình PDCA trong quản lý chất lượng

1.Tổng quát về PDCA: Vòng tròn quản lý chất lượng (PDCA cycle) do W.E. Deming (1900-1993) – người được xem là cha đẻ của quản lý chất lượng giới thiệu vào năm 1950. Chu trình PDCA: lập kế hoạch – thực hiện – kiểm tra – điều chỉnh (Plan-Do-Check-Act) với các nội dung có thể tóm tắt như sau: PDCA được đại diện với hình ảnh một đường tròn lăn trên một mặt phẳng nghiêng (theo chiều kim đồng hồ), nó cho thấy: thực chất của quá trình quản lý là sự cải tiến liên tục và không bao giờ …