Quản lý dự án Agile

Đây là bài viết trình bày về các thành phần trong khuôn khổ quản lí dự án Agile. Chúng ta sẽ cùng thảo luận về bối cảnh của việc thực hiện các dự án trong môi trường không ổn định ngày nay, cũng như lý do tại sao sự linh hoạt trở thành điều cần thiết trong hầu hết mọi dự án. Bằng cách làm như vậy, người đọc dù không quen thuộc với Agile cũng sẽ hiểu rõ hơn về từ “Agile” và ý nghĩa của nó đối với các công ty) và người quản lý dự án. Phần …

Những kỹ năng mềm trong quản lý dự án

Kĩ năng mềm trong quản lý dự án là yếu tố tối quan trọng đóng góp vào sự thành công của bất kĩ dự án nào, thế nhưng những kĩ năng này thường bị coi nhẹ hoặc hoàn toàn bị bỏ qua. Tại sao lại như vậy? Kĩ năng mềm trong quản lý dự án là yếu tố tối quan trọng đóng góp vào sự thành công của bất kĩ dự án nào, thế nhưng những kĩ năng này thường bị coi nhẹ hoặc hoàn toàn bị bỏ qua. Tại sao lại như vậy? Bởi vì những kĩ năng này …

Nhà quản lý dự án và các kỹ năng lãnh đạo cơ bản

Là người quản lý dự án, có bao giờ bạn cảm thấy rằng mặc dù bạn đang làm mọi thứ “đúng” nhưng mọi người vẫn không chú ý đến dự án của bạn? Hoặc, mặc dù bạn đã nỗ lực rất nhiều, người khác dường như đều tạo ảnh hưởng mạnh mẽ hơn những gì bạn đã làm? Hoặc, sự kết hợp các kỹ năng nào mới làm cho một người quản lý dự án trở thành một nhà lãnh đạo tài ba hơn?   Là những nhà quản lý dự án, chúng tôi được đào tạo để kiểm soát …

Hãy quản lí dự án như một chuyên gia

Thật khó để xác định thế nào là nhà quản lí dự án giỏi. Mỗi tổ chức xác định vai trò của quản lí dự án là khác nhau. Các nhà quản lý dự án rất cần thiết trong nhiều ngành công nghiệp. Là một nhà quản lý dự án, bạn có thể làm việc cùng các đội lớn hay nhỏ với những nhiệm vụ công việc từ nguồn ngân sách và thời gian. Có thể bạn không phải là một nhà quản lí dự án hoặc bạn làm việc cho chính bạn, nhưng bạn cũng có trách nhiệm quản …